Cercetarea a început la sfîrşitul anilor .80. Totul a început cînd am citit în Almanah Lumea despre istoria unui tînăr ce s-a infectat în timp ce î-l îngrijea pe tatăl său. Trei sǎptǎmîni am fost mîhnit de aceastǎ nedreptate. Am avut impresia cǎ vorbeşte cineva cu mine şi mǎ întreabǎ de ce eşti mîhnit, supǎrarea fiind şi din cauza inexistenţei unui tratament adecvat. Parcǎ a vorbit cineva dar în o limbǎ ce nu o înţeleg, dar în acelaşi timp a scris aceste cuvinte şi în sufletul meu. Fiind destul de tulburat de evoluţia înbolnăvirii, am căutat să aflu mai multe despre această boală, citind mai multe articole inclusiv din Ştiinţǎ şi tehnicǎ. Am luat cunoştinţă cu această boală cu ceea ce face în interiorul corpului uman. Am observat mai multe aspecte existenţa a trei etape în evoluţia bolii şi că virusul blochează ARN-ul celulei gazde.  Toate acestea erau scrise în sufletul meu, Rugǎciunea Inimii practicatǎ cu ardoare a fǎcut sǎ iasǎ la luminǎ aceste cuvinte.

Mai apoi am găsit şi studiat principiile homeopatiei (Ştiinţǎ şi tehnicǎ) care spune că o anumită boală se tratează cu un remediu homeopat produs din o substanţă ce produce aceleaşi simptome dacă este administrată la un om sănătos.

Prezentare homeopatie. Teoria apariţiei bolilor.

Ulterior am observat că simptomele ce apar la pacienţii infectaţi cu H.I.V. sunt identice cu cele observate la pacieţii ce au consumat accidental anumite ciuperci (Revista Tehnium) de unde vine ideea de a trata aceşti pacienţi cu remedii homeopate produse din aceste ciuperci.
Prezentare homeopatie.
Teoria apariţiei bolilor.
Cum acţionează remediile homeopate.
Simptome infecţie H.I.V..
Simptome intoxicaţii cu Amanita Phalloides.

Mai apoi am găsit un caz de copil tratat în Bucureşti de către doamna doctor F.C. comunicare făcută la a 11 Conferinţă Internaţională de Homeopatie de la Bucureşti . Această doamnă a tratat un copil timp de 1.5 ani copilul evoluînd foarte bine. Aceasta confirmă în un fel posibilitatea tratării persoanelor infectate cu H.I.V..
Comunicarea Doamnei Doctor F.C. la a 11 Conferinţă de Homeopatie din Bucureşti.

Mai apoi studiind o carte de Vitoulchas (+)am găsit mai multe întrebări:
+De ce nu se infectează anumite persoane deşi au avut numeroase contacte cu virusul H.I.V.?  Am întîlnit în practică acest caz în care unul dintre soţi este infectat iar celălalt este imun la acest virus . Pentru a explica am format mai multe teorii, cum că unuia i s-au făcut unul dintre vaccinuri iar celuilalt nu i s-a făcut. Dar de obicei populaţia se vaccinează în masă. Mai apoi am formulat teoria sistemelor imunitare ce a fost contrazisă, deoarece aveau cam aceeaşi vîrstă, aceeaşi grupă sanguină, aceeaşi mîncare etc.. Timp de un an de mai bine de un an de zile am gîndit această problemă. Din aceasă cercetare s-a conturat o idee despre H.I.V..

Imunitate împotriva H.I.V.1.
Teoria sistemelor imunitare.
Teoria vaccinărilor ca explicare a răspindirii diferenţiate a H.I.V..

+De ce la un pacient sistemul imunitar cedează mai repede( 1-2 ani) iar la alt pacient sistemul imunitar cedează mai greu (9-10 ani). În acest caz determinant sunt factorii psihici. Aceşti factor duc la o evoluţie mai rapidă a bolii. Peste aceste efecte se suprapun şi alţi factori enumeraţi mai jos :
Factori psihici ce agravează evoluţia bolii.
Clorul în viaţa de zi cu zi.
Aspirina.
Antibioticele.
De ce fumăm ?
Aceste explicaţii nu lămureau pe deplin unele aspecte ale infecţiei H.I.V., printre care de ce un copil ce se naşte prin cezariană deşi la naştere are în sînge virusu după un an sistemu imunitar al micuţului învinge virusul .
Viruşi asociaţi H.I.V..

De ce virusul H.I.V. 1 are ca areal de răspîndire Europa America, Austria, Japonia. De ce acest virus (H.I.V.1)este endemic în acese locuri şi nu este endemic în Africa  de Est?
De ce H.I.V. 2 este endemic în Africa  de Est dar nu este endemic în Europa, America, Austria, Japonia. Din studierea acestei probleme a apărut Teoria sistemelor imunitare.
Răspîndirea virusului H.I.V.1, H.I.V. 2. Teoria vaccinărilor ca explicare a răspindiri H.I.V..
Paralelă între răspîndirea H.I.V. şi a Mycrobacterium Tuberculosis
Imunitate împotriva H.I.V.1.
Teoria sistemelor imunitare.
Teoria sistemelor imunitare explică dezastru apărut în campania de vaccinare în România. Există 3 sisteme diferite imunitare. De asemeni există trei tipuri de H.I.V. (mumps). În România populaţia este compusă din un singur tip de sistem imunitar în mare parte. Prin vaccinarea cu o tulpină specifică dezvoltării pe tipul sistemului imunitar din România se deschide calea infectării populaţiei,  virusul  fiind introdus prin intermediul vaccinării împotriva oreionului. Aceasta constituie explicarea numărului mare de infectări în perioada 1988-1991. Ulterior s-a schimbat tipul de virus din care era făcut vaccinul împotriva mumps. Acesta este specific dezvoltării pe sistemul imunitar din populaţia Africii Centrale. Aceasta explică de ce aproximativ 60 % din populaţia acestei ţări este infectată cu H.I.V..  Epidemia nu a izbucnit decît în momentul în care a  început campania de vaccinare împotriva Variolei, ce este un virus asociat H.I.V..

Teoria sistemelor imunitare .
De ce nu acţionează tratamentul clasic? Tratamentul clasic nu este legat de simptomele pacientului iar la apariţia lor se recomandă păcălirea sistemului imunitar prin înjumătăţirea dozei, alternarea a două sau mai multe medicamente. În tratamentul homeopat la apariţia unor noi simptome se recomandă întreruperea tratamentului administrat şi continuarea tratamentului  pentru tratarea noilor simptome. Nu se tratează problemele mai simple, candidoză, infecţiile urinare, herpes, ce agravează starea pacientului etc..
Tratamentul actual.
Virusuri asociate cu H.I.V..
Despre a fi sau nu fi cercetător în un domeniu .

De ce unele persoane din o familie deşi au fost supuse la acelaşi tratament inclusiv cele de vaccinare sunt mai succeptibile să facă infecţia ?
Factori psihici ce agravează evoluţia bolii .
Apariţia virusului H.I.V..
Virusuri asociate cu H.I.V..
Transmiterea H.I.V..

De ce anumite persoane  la infectare au o perioadă mai mare de la infectare pînă la instalarea formei finale a bolii S.I.D.A..
Factori psihici ce agravează evoluţia bolii.
Greşeli în abordarea profilaxiei (vaccinarea )
Factori spirituali ce agravează evoluţia bolii
Imunitate împotriva H.I.V.1.
Evoluţia tratamentelor de la origini pînă în zilele noastre.
Virusuri asociati H.I.V..

De ce a infectat dr. Acer(doctor stomatolog din Florida) 6 dintre pacientele sale?
Prezentarea cazului doctorului Acer din Florida.
Transmiterea H.I.V..

Treptat, treptat am ajuns în un impas în cercetare, de fiecare dată de cîte ori încercam să zidesc o teorie lîngă ce au găsit oamenii în halate albe ce s-au ocupat de domeniu acesta am ajuns la un impas, deoarece în cercetarea nouă încercam să zidesc cu elemente din cercetarea veche. Pînă la urmă am început cercetarea  fără să ţin cont de ce au descoperit oamenii în halate albe. Din acest moment am început să uit tot ce ştiam despre H.I.V.. Unul dintre acest impas este introducerea în categoria infeţiei H.I.V. a tuturor viruşilor ce produc blocarea sistemului imunitar. 70 % dintre pacienţi au o parotidită cronică, iar 30 % nu au acest simptom de aici rezultă că aceştia au fost greşit introduşi în acest tratament.

Naşterea unui medicament alopat .
Microscopul electronic.
Teste de determinare a H.I.V.

Am studiat probleme privind intratrea  virusului în celulă, cu care ocazie am observat unele discrepanţe în teorie. Am observat că orice celulă în membrană are nişte filtre electro-chimice ce selectează substanţele nutritive absorbite în celulă . Deci este impropriu spus că virusul atacă celulele C.D. 4. Virusul este de fapt acoperit cu proteine şi lipide ce sunt vitale funcţionării celulei respective. În acest fel virusul înşeală apărarea organismului. Prin studierea celulelor avectate de viruşi  dar mai ales de scăderea nivelului unor proteine din sînge ce obligă celulele să asimileze proteinele virale ducînd la înmulţirea viruşilor ( o nouă ştiinţă ). Mai apoi am observat că în interiorul celulei în citoplasmă sunt unele filtre astfel este imposibil ca unele componente ale virusului să ajungă în nucleu. De aici am tras concluzia că fie celula se infectează prin membrană şi apoi prin un reticol endoplasmatic particula virală ajunge în nucleu, fie celula se infectează numai prin reticol endoplasmatic pătrunzînd direct în nucleu şi începe replicarea virală. Aceste teorii contrazic  total teoriile la toată medicina clasică fiind o noutate mondială. Această ultimă ipoteză este mai plauzibilă datorită duratei mici de viaţă a celulelor după infectare.
O nouă ştiinţă.
Cum acţionează H.I.V. în interiorul corpului uman.

Ulterior am observat că în evoluţia infecţiei cu virusul HIV se observă o intensificare a cazurilor după anul 1980. Am formulat de aici teoria Transmiterea H.I.V.. Aceasta este strîns legată de distribuţia aproape uniformă a virusului H.I.V. în unele segmente de populaţie. Teoriile clasice explică aceasta prin deplasarea unor indivizi în diverse spaţii şi prin aceasta s-a realizat transmiterea virusului. Acestea sunt contrazise de existenţa în o anumită populaţie a unui număr restrîns de tulpini a H.I.V.. Multe din răspunsuri au apărut în momentul începerii unui studiu epidemiologic asupra virusului H.I.V.1.
Transmiterea H.I.V..
Evoluţia în timp a infecţiei cu virusul H.I.V..
Imunitate împotriva H.I.V.1.
Răspîndirea H.I.V 1,2 . Sursa infecţiei cu H.I.V.1,2. Teoria vaccinărilor ca explicare a răspindiri H.I.V..

Aceste întrebări au adus pe lîngă ele alte întrebări. În urma infectării unei persoane cu H.I.V. la sfîrşitul primelor săptămîni de la infectare în un mililitru de sînge se găsesc 500 de celule CD 4 şi un număr imens de particule virale (pînă la  un milion ). Aceasta contrazice teoria oamenilor în halate albe din C.D.C. Atlanta ce spune că H.I.V. atacă CD 4 la intrarea în organism. A spune despre H.I.V. că atacă CD 4  este de fapt similară cu afirmaţia că un om ce a fost împuşcat cu un glonţ în o zonă vitală a murit din cauza unei alergii la cupru din care era făcut glonţul .

Cum acţionează H.I.V. în interiorul corpului uman.
Simptome ale persoanelor infectate cu H.I.V..

Apariţia viruşilor de tip nou, o realizare a oamenilor în halate albe din ţările multilateral dezvoltate (material vorbind) iar spiritual se situează pe ultimul loc .
Crearea de noi tipuri de viruşi.

Toate aceste idei referitoare la transmiterea virusului,  la modul de acţiune a virusului în interiorul corpului uman, la tratamentul persoanelor infectate au dus treptat concluzia:
Imunitate împotriva H.I.V.1.
Ce este S.I.D.A..

Am selectat unele idei foarte curioase apărute în ştiinţa clasică :
Aspirina .
Clorul.
Greşeli în abordarea profilaxiei (vaccinarea ).
Crearea de noi tipuri de viruşi.
Antibioticele.
Descoperirea bacteriilor şi denumirea lor .
Despre a fi sau a nu fi cercetător.
Eşecuri în tratarea bolnavilor infectaţi cu bacilul Koch .
De  ce fumăm ?
Terapia genetică şi urmările ei .
Microscopul electronic
Ce este vaccinarea
Terapia cu deşeuri radioactive.Ipoteze privind tratamentul cancerului.
Industializarea si inconvenientele aparute.

Prin complicarea tot mai mult a vieţii şi a societăţii au apărut şi s-au scindat două curente în cercetare Yin şi cercetare Yang, în medicina Yin şi medicina Yang. Eu cred că prin aglomerarea acestor noţiuni de medicină şi predarea lor facultăţile au selectat de fapt persoane de tip Yang prin mărirea cantităţii de informaţii, au ales de fapt persoane ce sunt un pic mai superficiale, care nu sunt perfecte pentru a lucra în acest domeniu, pentru a crea.
De fapt actul de a trata un pacient este o capodoperă, iar abordarea acestui act de către o persoană ce nu are creativitate (Yang) este un non-sens. Mai rău este că prin programul de studiu din facultăţi care este foarte încărcat toate persoanele creative au fost excluse în totalitate din procesul medical. TOATE PERSOANELE.

Yin şi Yang.
Încercarea alopaţilor de a profesa în domeniu medical eu o văd ca încercarea unui orb din naştere (ce nu a văzut niciodată lumina zilei, ce nu ştie ce sunt culorile) de a se apuca de pictură. Au ciuntit teoriile lui Hipocrate cum au vrut ei pentru a fi cît se poate de profitabile. Una din aceste teorii este mîncarea să-ţi fie medicamente, un început al ce este de fapt temelia medicinei hipocrate numite regimurile alimentare. După unele surse 80 % din tratamentul Marelui Hipocrate era bazat pe regim alimentar.
Totodată eu cred că Hiprocate datorită complicării materie predate în aceste altare de ştiinţă (cum ar spune Pasteur) nu ar fi promovat nici primul an al unei facultăţi de medicină actuală. Aceste facultăţi în procesul de educare strivesc oamenii.
Yin şi Yang.
Orbii din zilele noastre

Go to top