Aparatul special Polaroid permite, fotografierea aurei obiectelor şi a organismelor umane prin metoda Kirlian-Dumitrescu. Prin aceste fotografii se poate vedea nivelul de vibraţie ridicat al tuturor vaselor şi obiectelor de cult utilizate în bisericile creştin ortodoxe.  De asemeni se poate vedea nivelul ridicat al aghiazmei, şi ridicarea nivelului vibraţiei al unui obiect sfinţit cu aghiazmă.

Prin utilizarea Aura Video Station se urmăreşte observarea funcţionării organismului uman prin urmărirea funcţionării chakrelor, eventualele modificări datorate unor boli, a unor dispozitive electromagnetice(telefoane mobile, electrocasnice, calculatoare, etc.). Totodată  se poate determina prin observarea frecvenţei la care lucrează chakrele nivelul spiritual atins de o anumită persoană. Aceste modificǎri au fost surprinse de cǎtre fizician Ancu Dincǎ şi prezentate pe www.viatasienergie.ro

Se observă  că prin purtarea unui telefon mobil nivelul spiritual al omului scade foarte mult. Prin aceasta omul nu mai îndreaptǎ atenţia spre cele divine ci spre cele pǎmînteşti

Nivelele de evoluţie spirituală sunt în ordinea cresterii importanţei lor următoarele:

  1. Nivelele de evolţie inferioare, roşu. În acest nivel de evoluţie spirituală interesul principal este pentru satisfacerea nevoilor proprii, prin acumularea a tot felul de avuţii, satisfacerea egoului propriu, prin instalare în funcţii sociale şi bisericeşti, tot felul de activităţi lumeşti. Mai toţi  slujitori anticreştini sunt din acest nivel inferior de evoluţie, prezentat. Hainele lor sunt roşii din acest motiv. Se spune pe drept cuvînt de involuţie spiritualǎ de refuzul spiritelor respective de a începe evoluţia spiritualǎ. Slava deşartǎ este lucrarea lor
  2. Portocaliu.
  3. Galben.
  4. Nivelul de evoluţie superior, verde. Apare un fel de criză existenţială în care eu vreau, eu am, eu fac, parcă nu mai satisface întru totul omul respectiv.
  5. Albastru.
  6. Indigo.
  7. Violet.
  8. Urmează nivelul de evoluţie spirituală în care toate chakrele rezonează la frecvenţa luminii albe. Aceste persoane s-au născut din  botez şi din Duhul Sfînt(numai prin botez  creştin ortodox) Această treaptă spirituală este cea mai înaltă treaptă atinsă pe pămînt, în acest stadiu de evoluţie. Urmează desprinderea de cele materiale. De obicei ierarhii advăratei biserici creştin ortodoxǎ sunt selectaţi din cei evoluaţi din cei aflaţi la cel mai înalt grad de evoluţie  spirituală.
  9. Urmează treapta cea mai înaltă a evoluţiei spirituale, desăvîrşirea, nivelul de vibraţie al chakrelor este auriu. În această stare de evoluţie spirituală sunt martirii în credinţa ortodoxă, unii dintre întemeietorii credinţei ortodoxe (apostolii, etc.)

În funcţie de nivelul spiritual atins, rugăciunea inimii se desfăşoară după anumite nivele, apar unele piedici, unele trăiri spirituale.

Experimentele deosebite făcute de Domnul Ancu Dincă, ce reliefează efectul destul de nefast asupra nivelului spiritual al utilizatorului al unui telefon mobil sau alte aparate electrocasnice.(www.viatasienergie.ro) În experiment se observă că nivelul spiritual al unui utilizator de telefon mobil scade de la nivelul albastru (în momentul în care telefonul nu se găsea asupra utilizatorului) la nivelul verde (în prezenţa telefonului mobil). Această scădere se explică prin blocarea funcţionării a chakrelor superioare, de cǎtre telefonul mobil.

Teoretic(nu am verificat experimental) mai toate dispozitivele cu cip gen paşaport, cip ce se bagă sub piele, au prin vibraţia joasă de lucru un efect destul de distructiv asupra nivelului spiritual al persoanei ce îl poartă şi a persoanelor din jur. Prin scăderea nivelului spiritual omul este întors de la drumul său în viaţă spre o viaţă carnală, îndreptată spre căi greşite, ce duce în final la creştere consumului deci la mai multe profituri pentru bănci, magazine, etc. dar de un real deserviciu omului şi nu în ultimul rînd evoluţiei sale spirituale.

Un alt aspect al dispozitivelor de coborîre a vibraţiei spirituale este acela că pentru a  funcţiona are nevoie de energie, fie sub forma unor unde electromagnetice gen HART care induc în dispozitiv mici curenţi, fie prin preluarea unor semnale electrice emise de reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

În momentul în care un creştin ortodox primeşte Sfînta Împărtăşanie nivelul spiritual se ridică.

Diferenţa dintre religia creştin ortodoxă şi celelalte secte este că prin botezul creştinului se ridică nivelul spiritual în mod semnificativ. Toate celelalte slujbe au rolul ridicării nivelului spiritual al practicantului. De asemenea cînd unul dintre credincioşi este sfinţit preot, călugăr,schimnic, evoluează spiritual.

În momentul în care un credincios cade în păcat nivelul său spiritual scade, iar în momentul morţii judecata s-a se face în funcţie de nivelul său spiritual, în care se află în momentul morţii. Judecata este de fapt mergi în împǎrǎţia cerurilor în funcţie de nivelul spiritual atins în momentul morţii pe pǎmînt.

Un alt aspect este boala. În acest caz se recomandă de către biserica ortodoxă sfinţirea uleiului şi a făinei (Sîntul Maslu) care se dau mai apoi la cel bolnavi pentru a se ridica un pic nivelul energetic şi spiritual. Prin aceasta se îndreaptă bolnavul spre o evoluţie pozitivă.

            Foarte important:

            Tot prin vizionarea aurei s-a stabilit cǎ icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus este beneficǎ numai dacǎ pruncul este ţinut în braţe în partea dreaptǎ a Maicii Domnului.

            Tot prin tehnica de vizualizare a aurei s-a stabilit cǎ sunt benefice numai crucea care are partea superioarǎ mai mare decît laturile laterale (otizontale), iar partea superioarǎ este mai micǎ decît partea inferioarǎ.

Propun utilizarea unei cruci în care pǎrţile orizontale au douǎ unitǎţi de mǎsurǎ, de-o parte şi de alta, partea verticalǎ superioarǎ are 3 unitǎţi de mǎsurǎ iar partea verticalǎ inferioarǎ are 5 pǎrţi . În momentul de faţǎ se utilizeazǎ tot felul de improvizaţii, cu toate braţele egale, cu o barǎ oblicǎ la baza crucii, cu trei braţe orizontale, crucea de malta, ce nu sunt benefice, crucea cu braţele laterale identice cu braţul de deasupra a crucii.

 Se mai poate utiliza şi o cruce formatǎ din 5 pǎrţi braţul orizontal superior, braţele verticale din 3 pǎrţi, iar braţul vertical inferior din 8 pǎrti.

Am un amic, cu un nivel spiritual destul de scǎzut, (galben), grija primordialǎ era sǎ urmǎreascǎ tot felul de meciuri  de fotbal, tot felul de întîlniri. Toatǎ viaţa a fost în un schimb continuu de relaţii sexuale. Acest amic spunea cǎ totul este începerea vieţii sexuale, trǎirea ei din plin. Dacǎ esti prins de cǎtre partenerul de viaţǎ în pat cu altcineva, totul este sǎ nu recunoşti orice s-ar întîmpla. Noi nu am fǎcut nimica, stǎteam numai de vorbǎ în pat.

Am mai întîlnit situaţia unui foarte bun prieten cu un nivel mai ridicat de al evoluţiei spirituale, (violet) care toatǎ viaţa nu s-a uitat la altǎ femeie, iubind din tot sufletul soţia, avînd doi bǎieţi foarte reuşiţi.

În funcţie de nivelul spiritual atins, ocupaţiile sentimentele, emoţiile, sunt diferite, diferenţele sunt de la cer la pǎmînt.  Inclusiv în anumite colective, prezenţa unui singur om cu un nivel energetic mai mic, face din colectivitatea respectivǎ un adevǎrat nonsens. În şcolile viitoare clasele şi cursanţii vor fi aleşi dupǎ nivelul spiritual. Inclusiv în cǎsǎtorie prezenţa a doi oameni opuşi din punct de vedere spiritual, face viaţa un adevǎrat dezastru.

De exemplu un cuplu format din doi oameni aparţinînd nivelurilor joase (roşu, oranj, galben) de genul roşu-roşu, roşu-oranj, oranj-galben sunt destul de reuşite. Chear şi în aceste cazuri un cuplu de genu roşu galben apar probleme.

Similar celor formaţi din nivelele superioare (verde, albastru,indigo, violet, alb, auriu). Prezenţa în un cuplu de acest fel a unei diferenţe destul de mari, de exemplu unul este verde iar al doilea este alb (nǎscut din apǎ şi din Duh Sfînt, complet îndreptat cu faţa spre Dumnezeu), apar probleme, fiind chear o diferenţǎ de comunicare. Soţul mai evoluat spiritual este sţînjenit, oprit , tulburat.

Go to top